PREVÁDZKOVATEĽ

Kamil Birkner - BAUMONT
Ku Bánovcu 1588/26
080 06   Ľubotice
IČO 35060697
DIČ 1020009243
IČ DPH SK1020009243
číslo účtu: SK14 0200 0000 0012 1267 5653
číslo živ. registra : 707-15142