Stavebné práce

Po vzájomnej dohode zabezpečujem dodávky stavebných prác rôzneho druhu a rozsahu.